Dage i blåt og grønt
 
Du er her: DIVESPOT M/F ÆRØSUND - KUNSTIGT REV

M/F Ærøsund - spændende kunstigt rev og samtidig nyt Dive Spot

 

Kunstigt rev i Det Sydfynske Øhav - Dive Spot M/F Ærøsund

 

Den 5. oktober 2014 kl. 15 blev M/F "Ærøsund" sænket i Det Sydfynske Øhav. Mange hundrede både og flere tusinde tilskuere på land deltog i begivenheden og fik sagt behørigt farvel til M/F "Ærøsund". JD Contractors fra Holstebro forestod planlægningen og gennemførslen af nedsænkningen, og ALT gik planmæssigt. M/F "Ærøsund" bliver fremover ramme om et fantastisk kunstigt rev med nyt dyreliv på havets bund og dermed også et attraktivt dykkerspot i Det Sydfynske Øhav. Færgen gennemgik forud for sænkningen en omfattende miljøoprensning, og der er opsat formidlingsmateriale ombord.

 

Se alt om Dive Spot M/F Ærøsund her på www.dyk-sydfyn.dk

 

Eller på Dive Spot M/F Ærøsunds facebook side, klik her.

 

Tv-indslag

Se indslag fra tv omkring M/F "Ærøsund" som kunstigt rev:

 

TV2 Fyn d. 16.9. 2014 Regionale nyheder kl. 19.30, Projektleder Jens Øyås Møller ombord på færgen, (spol ca. 19 sek. frem)

TV2 Fyn, Fyn Live d. 26.9. 2014 kl. 16

TV2 Fyn, d. 26.9. 2014 Regionale Nyheder kl. 19.30 fra "åbent hus" ved færgen

 

 

Sænkningen af M/F ”Ærøsund”

Sagen om etablering af kunstigt rev i Det Sydfynske Øhav var længe undervejs. Der blev sagt og skrevet meget i sagen, som ikke altid var baseret på fakta eller den faglighed, der ligger bag et projekt af denne type. Her på siden kan du læse mere om projektet og dets formål.

 

Etableringen af et kunstigt rev ved sænkning af den 55 meter lange M/F "Ærøsund" kan: 

 

  • Forbedre naturen ved at skabe et nyt rev i et vandområde, hvor det er fagligt anerkendt, at der er mangel på revformationer.
  • Skabe unik ramme om sikker dykkeruddannelse i vragdykning og vragpenetration. Det var efterspurgt af klubber og private kursusudbyder og vil være eneste sted i Danmark.

  • Stimulere en tiltrængt lokal erhvervsudvikling indenfor kystturismeområdet ved at tiltrække nationale og internationale dykkerturister - særligt i ydersæsonen.

  • Formidle lokal maritim kulturhistorie på en nytænkende måde. Dette er ikke et primær formål, men det har haft afgørende betydning for projektet, at det nedsænkede fartøj har en stærk kulturhistorisk tilknytning til området.

 

Bag om projektet:

 

Ny natur

Nedsænkningen af  M/F "Ærøsund" vil skabe et nyt og attraktivt leve- og skjulested for marint liv. Skibets størrelse og udformning med mange rum og gemmesteder gør vraget til et yderst attraktivt og velegnet leve- og ynglested for mange dyrearter, i et område med mangel på liv og attraktive leve- og skjulesteder.

 

Miljøsikring

Naturturisme I/S investerede i en grundig gennemgang og kemiske analyser af M/F "Ærøsunds" bestanddele – fra maling og fugemasse til skibsdæk og vægbeklædning. På den konkrete baggrund gennemførte vi en miljøoprensning, der adresserede alle miljøfarlige stoffer på skibet. Herved sikrede vi, at M/F "Ærøsund" bliver en gevinst for havmiljøet  i Det Sydfynske Øhav. Se mere om oprensningen i fakta-linket nederst på siden.

 

Ny viden

Sænkningen af M/F "Ærøsund" vil blive udnyttet i forsknings- og formidlingsøjemed. Forskningsdimensionen er banebrydende og vil medvirke til at skabe et nyt og bedre videns grundlag ift. evt. kommende lovgivning på området. Forskningen vil blive udført af Biologisk Institut på Syddansk Universitet.

 

Arbejdspladser og Uddannelse

Grundet størrelse og geografisk placering vil M/F "Ærøsund" give øhavsområdet stor opmærksomhed og åbne markedet for dykkerturister fra Danmark og vores nabolande, eksempelvis Tyskland. Lillebæltsområdet har i forvejen besøg af mange tyske dykkerturister, og med en nedsænket M/F "Ærøsund" skabes et stærkt regionalt dykkerprodukt og en kraftig synergi imellem de to områder.

Dykkerklubber, -virksomheder og -forbund understreger, at M/F "Ærøsund" udgør en helt særegen og længe savnet ramme om sikker uddannelse af dykkere, både i klub og kommercielt regi. Størrelsen af færgen, og de deraf følgende muligheder for sikker vragpenetration, gør M/F "Ærøsund" unik i nordeuropæisk skala.

 

Bred opbakning

Projektet har bred, politisk opbakning lokalt, ligesom alle berørte interesseorganisationer støtter op om projektet - fra Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet til erhvervsfiskerne og Landbruget. Projektet er funderet i en tværkommunal friluftsstrategi for Det Sydfynske Øhav, der skal gøre området til Danmarks bedste maritime friluftsområde. Sænkningen af M/F "Ærøsund" er en central brik i realiseringen af denne strategi og samtidig en hovedattraktion i Diving Denmark-samarbejdet imellem Lillebæltsområdet og Sydfyn. Diving Denmark skal udvikle og markedsføre Danmark som et attraktivt dykkerområde.

 

Bevarelse af kulturhistorie

Afgørende for Naturturisme I/S' arbejde med dette projekt er også skibets særlige tilhørsforhold til Det Sydfynske Øhav.

 

 

Læs fakta om projektet her:

 

Fakta vedrørende sænkningen af MF Ærøsund 

 '

 

Projektet er finansieret af