Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

Oplev Ærø fra Søbygaard

 

Kort fortalt
Projektet har gennem etablering af et vådområde og et søvarmeanlæg styrket attraktionen Søbygaard på Ærø.
Vådområdet har været med til at genskabe den gamle voldgrav omkring herregårdsbygningen og give vindebroen sin eksistensberettigelse.
Derudover har etableringen af et søvarmeanlægget givet Søbygaard langt bedre økonomiske betingelser for at drive attraktionen og forlænge sæsonen.

Muligheder og fordele
Vådområdet skal danne grundlag for udsættelse og fremme af klokkefrøer på Ærø. I forbindelse med projektet er der etableret gydehuller til klokkefrøer både ved Søbygaard og i Vitsø Nor.

Samarbejdsparter
Ærø Museum, Ærø Kommune, Søbygaards Venner og Naturturisme I/S indgik i et samarbejde omkring realiseringen af projektet.

 

Projektansvarlig hos Naturturisme I/S:
Søren Lisby, soren.lisby@svendborg.dk

Faktaboks


Søbygaard på Ærø. (Foto: MP)

Søbygaard

Projektsum: 2,5 mio. dkr.

Projektet blev støttet af:
 

Kort