Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

De første skridt

Det Sydfynske Øhav rummer en lang række steder og områder af både national og international geologisk værdi. Derfor blev der i  2018 taget initiativ til at undersøge  muligheden for, at Det Sydfynske Øhav kan udpeges som UNESCO Global Geopark. 

http://kort.plansystem.dk/spatialmap

 

Muligheder og fordele
1. En geopark er mere end geologi. Formålet er at udforske, udvikle og formidle sammenhængen mellem områdets geologiske arv, naturen og kulturhistorien.

2. En geopark etableres derfor ud fra en bottom-up-tilgang, der skal styrke lokalsamfundet og åbne mulighed for udvikling af sammenhængende partnerskaber.  Det fælles mål er at fremme områdets signifikante værdier, særlige kendetegn, historiske temaer m.v., som knytter sig til geologien. Alle relevante lokale og regionale aktører og interessenter i området involveres. Det gælder eksempelvis lodsejere, lokale fødevareproducenter, turistorganisationer, skoler og forskningsmiljøer,  

3. For at blive godkendt som en UNESCO Global Geopark skal geoparken have en udviklingsplan og have fungeret som geopark i nogle år.

4. En geopark godkendes for fire år ad gangen. Der udfærdiges derfor en strategi og handlingsplan hvert fjerde år, som en geoparkstyregruppe og interessenter involveres i (certificering).

Proces

Geopark Det Sydfynske Øhav er nu en realitet

En samlet bestyrelse i Naturturisme I/S bakkede d. 10.10. 2018 op om at etablere Geopark Det Sydfynske Øhav og dermed at arbejde henimod at søge om anerkendelse af Det Sydfynske Øhav som UNESCO Global Geopark. Planen er at fremsende en ansøgning til UNESCO i slutningen af 2020.

Indslag fra TV2Fyn

Artikel fra Fyns Amts Avis

Juni 2018 indsendte Naturturisme I/S et beslutningsoplæg og budgetoplæg til de fire ejerkommuner. Dette oplæg blev behandlet og godkendt på kommunalbestyrelsesmøder i august/september 2018:

Se beslutningsoplæg

Der blev i maj og juni 2018 afholdt borgermøder om Geopark Det Sydfynske Øhav i alle Naturturisme I/S' ejerkommuner.

Se flyer om Geopark

D. 14.-16. maj 2018 havde Øhavet besøg af UNESCO; Dr. Katrien An Heirman, se programmet:

Program for UNESCO besøg

Hvad er en Geopark?

En UNESCO Global Geopark er:
Et samlet geografisk område med steder og landskaber af international geologisk betydning, hvor der arbejdes med en helhedsorienteret tilgang til benyttelse/beskyttelse, uddannelse og bæredygtig udvikling  (jf. UNESCO’s verdensmål).

En UNESCO Geopark bruger sin geologiske arv, i synergi med alle andre aspekter af områdets natur- og kulturarv, til at øge bevidstheden om de udfordringer, som verden står overfor, som fx klimaforandringer og bæredygtig brug af jordens ressourcer.

En UNESCO Geopark skal gøre lokalbefolkningen stolte af deres region og styrke deres tilknytning til området. Nye og innovative forretningsområder, som fx geoturisme understøttes samtidig med, at der er fokus på områdets geologiske arv.

Interview i Radio Diablo med Naturturismes chef Torbjørn Tarp

Se mere på UNESCO.org

Er en Geopark kun geologi?

Følger der juridiske restriktioner med?

Én gang Geopark - altid Geopark?

Hvor findes UNESCO Global Geoparks?

Hvad er Global Geoparks Network?

Forskel på en Geopark og andre UNESCO udnævnelser?

UNESCO Global Geoparks i Danmark:

Geopark Odsherred

Geopark Vestjylland

Kort