Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

En UNESCO-udnævnelse tager tid

Det kræver bred opbakning og tætte samarbejder på tværs af hele geoparkens område at opnå en UNESCO-udnævnelse.

Siden efteråret 2018 har sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav arbejdet målrettet med at udvikle Geopark Det Sydfynske Øhav for at indfri UNESCO´s mange kriterier og krav til en UNESCO Global Geopark.

UNESCO-ansøgningen beskriver geoparkens unikke geologi, naturområder og kulturhistorie og hvordan geoparken arbejder med blandt andet:

  • synliggørelse
  • undervisning og formidling
  • partnerskaber
  • borgerinddragelse
  • bæredygtighed
  • beskyttelse af områdets geologi, natur og kulturhistorie.

Selvom ansøgningen er kommet langt, er der en række andre vigtige opgaver, som skal løftes, inden geoparken kan få en UNESCO-udnævnelse:

Geoparken skal have en udviklingsplan
UNESCO kræver, at der findes en samlet plan for udvikling af geoparken og at borgerne bliver involveret inden den vedtages politisk. Sekretariatet for geoparken har rejst ekstern finansiering til at udarbejde en 10-årig udviklingsplan i tæt samarbejde med kommunerne og lokale aktører. I foråret 2021 bliver borgerne involveret i udviklingsplanen på borgermøder i alle geoparkens fire kommuner.

Geoparken skal være synlig
Geoparken skal være synlig for lokale borgere og gæster. Sekretariatet for geoparken har indtil videre lanceret ny geopark-app, udarbejdet nyt logo og ny visuel identitet. En ny hjemmeside er på vej og der er ved at blive produceret film og animationer om de geologiske processer, der skabte Øhavet.
Geopark-sekretariatet arbejder tæt sammen med de fire kommuner om geopark-skilte overalt i geoparken, ligesom der samarbejdes om at etablere det første ud af fire Geopark-formidlingscentre, samt mindre infopunkter på turistbureauer og biblioteker i alle fire kommuner. Det første formidlingscenter kommer til at ligge i det gamle frølager i Faaborg sammen med Øhavsmuseet.

Geoparken skal lave undervisning og formidling
I en geopark skal både børn og voksne have mulighed for at lære om områdets geologi, natur og kulturhistorie. Et skolebarn i geoparken vil derfor flere gange i løbet af sin skolegang møde et geopark-undervisningsforløb. Geopark-sekretariatet samarbejder med skoleforvaltningerne i de fire kommuner om at udvikle geopark-undervisning og nye undervisningsmaterialer.
Formidlingen for voksne kan eksempelvis være guidede ture, foredrag eller aftenskolekurser.

Geoparken skal udarbejde et partnerskabsprogram
Et partnerskabsprogram skal forankre geoparken i produktions- og servicevirksomheder, som eksempelvis lokale fødevareproducenter, overnatningssteder eller oplevelsesattraktioner. Sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav og kommunernes erhvervskontorer er sammen i gang med at udvikle programmet.

GEOVIDEN
Geopark Det Sydfynske Øhav

I september 2020 udkom et flot magasin om Geopark Det Sydfynske Øhav. Magasinet udgives af Geocenter Danmark.

Se det flotte magasin

Kort