Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

Mountainbikespor

MTB i Det Sydfynske Øhav

 

Kort fortalt
Naturturisme I/S har siden 2014 arbejdet på flere fronter for at skabe en bæredygtig udvikling på mountainbikeområdet på Fyn og Øerne, hvor benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd.
De primære mountainbikeprojekter, som organisationen arbejder med, er:

  • SKOVHUGGEREN: anlæg af et kommercielt mountainbikespor i Egebjerg Bakker i samarbejde med Hvidkilde Gods og en lokal sporforening
  • Svendborg Mountainbikespor: et offentligt spor i de kommunale skove øst for Svendborg.

Deruodver har Naturturisme I/S haft en rådgivende funktion for Valdemars Slot omkring deres anlæg af mountainbikesporet ved Bregninge (Dådyrsporet), samt assisteret Faaborg-Midtfyn Kommune med udformning af mountainbikespor i Pipstorn Skov.

Baggrund og formål
Mountainbiking er en af de mest populære sportsgrene i Danmark, og den er hastigt voksende. Med et bakket landskab som det Sydfynske, skaber denne udvikling et nyt potentiale for naturturisme, som Naturturisme I/S naturligvis hjælper på vej. Den stigende interesse for mountainbikespor skaber samtidig en udfordring i form af et stigende pres på naturområder og fortidsminder, ligesom konflikter opstår med lodsejere og andre af naturens brugere i kølvandet på mountainbikeres stigende brug af naturen.

Muligheder og fordele
Nye attraktive mountainbikespor understøtter mountainbikesporten og stimulerer nye brugere til give sig i kast med sporten og få aktive naturoplevelser. Ikke mindst har erfaringer fra ind- og udland vist, at etablering af formelle og korrekt anlagte mountainbikespor kan imødekomme de udfordringer, som en øget mountainbiketrafik skaber.

Samarbejdspartnere 
Svendborg Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hvidkilde Gods
Svendborg Mountainbikeklub
Foreningen for Egebjerg Bakker Mountainbikespor

Projektansvarlig hos Naturturisme I/S:
Kewin Friis Kamelarczyk, kewin.kamelarczyk@svendborg.dk

Faktaboks


(Foto: Geir)

MTBspor Hallindskoven

Projektsum: 500.000 dkr.

Projektet er støttet af:


 

MTBspor Hvidkilde

Projektsum: 1.400.000 dkr.

Projektet er støttet af:

Skovhuggeren.com

Svendborg Mountainbike Klub

MTB folder

Mountainbiking på Sydfyn og øerne

 Sporbyggerkonference 2017

Kort