Logo Geopark Det Sydfynske Øhav
DK EN

Nedenfor følger en kort beskrivelse af Mål 2 programmet:

 

Mål 2 midler er en økonomisk håndsrækning fra EU, stat, amt og kommuner om at sætte gang i en positiv regional udvikling. Den overordnede målsætning for det danske Mål 2 program er at:

 

Styrke betingelserne for en udvikling og omstilling, der sikrer velstand, beskæftigelse og ligestilling samt et bæredygtigt miljø i regioner med strukturproblemer.

 

Inden for rammerne af denne målsætning er der defineret følgende mål for det sydfynske Mål 2-program:

  • Befolkningsudviklingen skal vendes, så der bliver flere indbyggere i området. Det er særligt vigtigt, at der bliver flere indbyggere i den erhvervsaktive alder.

  • Arbejdsløsheden skal nedbringes, og andelen af beskæftigede i fremstillingserhverv og serviceerhverv skal øges.

  • Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau skal øges. Dette skal ske dels gennem opkvalificering af lokalbefolkningen, dels gennem tiltrækning af flere højtuddannede til området.
  • Indkomstniveauet skal øges
  • Områdets miljø-, natur- og havressourcer skal beskyttes og styrkes. Der skal tages hensyn til landskabsværdier i området og kulturmiljøværdierne skal beskyttes og udvikles.
  • Området skal styrke sin omstillingsparathed ved satsning på forskning og udvikling, på kompetenceudvikling på alle niveauer, på øget anvendelse af IT-teknologi og ved skabelse af tematiske netværk 

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav er godkendt i Mål 2 programmets "Rammebetingelser", hvis formål dels er at forbedre infrastrukturen, dels at forbedre bosætnings- og erhvervsmiljøet i området, herunder også forbedring af offentlig service til gavn for erhvervsudviklingen og udbygning af faciliteter til kulturelle og turistmæssige tilbud. Natur- og kulturmiljø beskyttes og styrkes løbende. 

 

Du kan læse meget mere omkring det Sydfynske Mål 2 program på www.maal2fyn.dk

 
Kort