Naturturisme
DK EN

Landskabet i Det Sydfynske Øhav er gammelt istidslandskab og meget varieret lige fra flade oversvømmede moræneflader, kuperede randmorænebakker eller helt runde hatbakker, som blev dannet under den sidste istids vej hen over Sydfyn.

 

Randmoræner ses f.eks. ved Svanninge Bakker og de runde hatbakker ses mange steder på Langeland.

 

Den store gletschertunge fra Østersøen bevægede sig fra sydøst mod nordvest med to istunger, der henholdsvis dannede Storebælt og Lillebælt, og hvor Det Sydfynske Øhav blev skabt med masser af drumlinbakker. Drumlinbakker er helt karakteristiske langstrakte og afrundede bakker, som viser isens bevægelsesretning, f.eks. Ristinge på Langeland, Drejø, Avernakø og Birkholm er alle drumlinbakker.

 

Andre steder ses dybe tunneldale som på Lyø, et resultat af smeltevandsfloder under isen.

 

I det sydfynske område er der flere spændende områder, hvor der er mulighed for at finde fossiler.

 

Efter sidste istid for 12-9.000 år siden var hele Det Sydfynske Øhav ét sammenhængende land med Fyn med store løvskove og mange ferskvandssøer. F.eks. lå der lige syd for Strynø en ferskvandssø helt omgivet af løvskov.

 

For omkring 6.000 år siden begyndte det fynske område at vippe og havet steg, hvilket gradvis resulterede i det øhav, som vi ser i dag, et udbredt lavvandet område med 55 beboede og ubeboede øer sunket omkring 3 meter siden sidste istid.

 

Øerne forandrer sig hele siden. Havets kræfter finpudser kysternes udseende, hvor de vindpåvirkede høje klintkyster fremstår bare og ubevoksede med gentagne jordskred, mens de flade grønne strandenge med tilspidsede sandodder gradvis vokser enten lige eller vinklet pga. aflejret materiale fra havet. Læs mere.

 

 

Hatbakker fra Langeland 
Hatbakker
Foto - Birgit Bjerre lauersen


Dovns Klint
Dovns Klint
Foto - Naturturisme


Kelds Nor
Kelds Nor
Foto - Naturturisme
Kort