Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Geopark Det Sydfynske Øhav består af otte  politisk valgte repræsentanter, to fra hver af de fire ejerkommuner: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø.

For at sikre samarbejde og dialog omkring vores arbejde i Geopark Det Sydfynske Øhav er der til bestyrelsen knyttet to medlemmer fra turisterhvervet og et medlem fra henholdsvis turistforeninger, land- og skovbrug, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Region Syddanmark.

Hans Stavnsager - Formand
Faaborg-Midtfyn Kommune

Bjarne Nielsen - Næstformand
Langeland Kommune 

Henrik Nielsen
Svendborg Kommune

Tonni Hansen
Langeland Kommune

Lars Tribler
Faaborg-Midtfyn Kommune 

Bo Hansen
Svendborg Kommune 

Carl Jørgen Heide
Ærø Kommune

Ole Wej Petersen
Ærø Kommune

Tilknyttede medlemmer (uden stemmeret)

Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Dansk Skovforening

Michael Martin Jensen
Friluftsrådet

Ellen Korsgaard
Danmarks Naturfredningsforening

Anders Ulrich
Gorilla Park (Turisterhvervet)

Hans Jakob Clausen
Centrovice (Landbruget )

Morten Brixtofte Petersen
Region Syddanmark

Peter Thor Andersen
Vores Faaborg & Egn (Turistforening)

Rasmus Hessum Hansen
Turisterhvervet

Referater 


Trente Mølle (Foto: MP)

Læs mødereferater

Kort