Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

Sekretariat

Sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav drives af de fire kommuner, der sammen udgør Geopark Det Sydfynske Øhav. Sekretariatet er tovholder for de mange opgaver, som skal løses sammen med kommunerne og lokale aktører inden en UNESCO ansøgning kan sendes.

 Rasmus Elmquist Casper

 

 

 

 

 

Rasmus Elmquist Casper | Sekretariatsleder
+45 21 73 13 89
Rasmus.elmquist.casper@svendborg.dk

Søren Lisby | Projektleder
+45 24 47 37 31
soren.lisby@svendborg.dk

Udvikling og etablering af geoparken
Administration og regnskab

Kewin Friis Kamelarczyk | Projektleder
+45 23 49 43 30
kewin.kamelarczyk@svendborg.dk

Udvikling og etablering af geoparken
Strategisk udviklingsplan 

 Dorthe Møller-Andersen | Projektleder                    +45 24 89 48 34
dorthe.moller-andersen@svendborg.dk

Udvikling og etablering af geoparken
UNESCO-ansøgning. Kommunikation

 

 

Søren Skibsted  | Geolog
soren.skibsted@svendborg.dk

Udvikling og etablering af geoparken
Geologisk dokumentation og formidling

Kort