Logo Geopark Det Sydfynske Øhav
DK EN

Sekretariat

Til at varetage udviklingen, koordineringen og driften af interessentskabets aktiviteter er der etableret et sekretariat bestående af en direktør og en række medarbejdere.

Torbjørn Tarp

 Torbjørn Tarp | Chef
+45 21 72 82 95
torbjorn.tarp@svendborg.dk

Søren Lisby | Projektleder
+45 24 47 37 31
soren.lisby@svendborg.dk

Igangværende ansvarsområder: Kys Frøen, Havkajakguidebogen og Lejrskoleportalen, HavnesamarbejdetREACT, administration og regnskab

Kewin Friis Kamelarczyk | Projektleder
+45 23 49 43 30
kewin.kamelarczyk@svendborg.dk

Igangværende ansvarsområder:    Mountainbikespor og SHORES - Langeland. Opfølgning på Øhavs shelters.

 

Dorthe Møller-Andersen | Projektleder                    +45 24 89 48 34
dorthe.moller-andersen@svendborg.dk

Ansvarsområder: Geopark Det Sydfynske Øhav

 Karina Bjerg  | Projektmedarbejder                                    + 45 30 43 29 35                 karina.bjerg@svendborg.dk

Ansvarsområder: Websites, App, administration og regnskab.

 

Solveig Marie Ydegaard  | Projektkonsulent
solveig.marie.ydegaard@svendborg.dk

Igangværende  ansvarsområder: Havneprojektet og Geopark Det Sydfynske Øhav.

Søren Skibsted  Geolog                                                           +45  23 81 44 03                                    soren.skibsted@svendborg.dk

Ansvarsområder: Geolog

Kort