Naturturisme
DK EN

Følgegruppe

Naturturisme I/S har suppleret sig med en følgegruppe, bestående af medlemmer og stedfortrædere, der har en vigtig rådgivende funktion over for bestyrelsen og sekretariatet.

Medlemmer:

Morten Refskou (formand)
Kultur- og Udviklingschef
Svendborg Kommune

Ole Tyrsted Jørgensen (næstformand)
Afdelingsleder
Faaborg Midtfyn Kommune

Jani Hansen
Økonomi- og Personalechef
Langeland Kommune

Kirsten Johansen
Erhverv, Plan og teknikdirektør
Ærø Kommune

Jakob Harrekilde Jensen
Skovrider
Naturstyrelsen, Fyn

Nina Brandt Jacobsen
Forretningsudvikler
Udvikling Fyn

Esben Hedegaard
Museumschef
Svendborg Museum

Anne Mette Wandsøe
Turist- og Erhvervsdirektør
Langelands Turist- og Erhvervsforening

Stedfortrædere:

Birgitte Kring Frederiksen
Afdelingsleder, Erhverv, Bolig og Natur
Svendborg Kommune

Heidi Juul Madsen
Stabschef
Faaborg Midtfyn Kommune

Rikke Fink
Teknisk Chef
Langeland kommune

Palle Kefer
Ærø Kommune

Søren Strandgaard
Naturstyrelsen Fyn

Mads Rye Sletberg
Turistmanager
Visit Faaborg

Nils Valdersdorf Jensen
Museumsinspektør
Svendborg MuseumÅkander ved Trente Mølle. (Foto: MP)

 

Kort