Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

Følgegruppe

Naturturisme I/S har suppleret sig med en følgegruppe, bestående af medlemmer og stedfortrædere, der har en vigtig rådgivende funktion over for bestyrelsen og sekretariatet.

Medlemmer: 

Søren Bach-Hansen (formand)
Erhvervschef
Svendborg Kommune

Ole Tyrsted Jørgensen (næstformand)
Afdelingsleder for Natur og Trafik
Faaborg Midtfyn Kommune

Jani Hansen
Vicekommunaldirektør
Langeland Kommune

Kirsten Johansen
Teknik- og  miljødirektør
Ærø Kommune

Jakob Harrekilde Jensen
Skovrider
Naturstyrelsen, Fyn

Thomas Kastrup
Innovationschef
DestinationFyn / ErhvervshusFyn

Peer Henrik Hansen
Museumsleder
Langelands Museum

Anne Mette Wandsøe
Turist- og Erhvervsdirektør
Langelands Turist- og Erhvervsforening

Stedfortrædere:

Birgitte Kring Frederiksen
Afdelingsleder for Erhverv, Bolig og Natur
Svendborg Kommune

Heidi Juul Madsen
Stabschef
Faaborg Midtfyn Kommune

Rikke Fink
Teknisk Chef
Langeland kommune

Palle Kefer
Ærø Kommune

Søren Strandgaard
Seniorkonsulent
Naturstyrelsen Fyn

Mads Rye Sletberg
Turistmanager
Visit Faaborg

Otto Uldum
Museumsinspektør
Langelands MuseumÅkander ved Trente Mølle. (Foto: MP)

 

Kort