Naturturisme
DK EN

Kontakt

Naturturisme I/S og
Geopark Det Sydfynske Øhav

Frederiksgade 12
5700 Svendborg
+45 62 23 30 45
dso@svendborg.dk

EAN 5798 0069 29528
CVR 40404929

Sekretariatet

 Til at varetage udviklingen, koordineringen og driften af interessentskabets aktiviteter er der etableret et sekretariat bestående af en sekretariatschef og en række medarbejdere.

Find medarbejder

Kort