Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

Nationalparkundersøgelsen

Naturturisme I/S havde et ønske om, at Det Sydfynske Øhav med kvalitetsstemplet ’Nationalpark’ fik en markant og tydelig profil, som en af landets mest attraktive kystdestinationer for den kvalitetsbevidste og oplevelsessøgende turist. Dette med inddragelse og aktivering af lokalbefolkningen.

Profilen og de mange oplevelsestilbud skulle endvidere tiltrække ressourcestærke tilflyttere, der styrker yderområdets vidensniveau og vækstpotentiale.

Læs mere om projektet og dets resultater på hjemmesiden.

Faktaboks

Nationalparkundersøgelsen

Projekt afleveret i 2013

Projektsum: 11,1 mio. dkr.

Projektet blev støttet af:
 

  

Kort