Logo Geopark Det Sydfynske Øhav
DK EN

Den danske stat har udpeget fem områder i Danmark som kommende nationalparker. Kun Nationalpark Thy er etableret. Resten etableres frem til og med 2010.

Nedenfor er en tabel, som viser størrelserne på de kommende nationalparker. Tallene skal læses med et vist forbehold, da de kan ændres i løbet af det videre arbejde med områderne. Der er blandt andet uklarhed om størrelsen på Kongernes Nordsjælland.

Område

Areal
Privat eje
Offentligt eje
Thy
24.370 ha.
Ca. 6.250 ha.
18.750 ha.
Mols Bjerge
18.000 ha.
13.000 ha.
1.800 ha.
(og 3000 ha. hav)
Vadehavet
145.900 ha.
  
Skjern Å
25.000 ha.
14.500 ha.
10.000 ha.
Kongernes Nordsjælland
39.000 ha.
18.900 ha.
20.500 ha.
Kort