Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

Lejrskoleportalen

Din indgang til Det Sydfynske Øhav

 

Kort fortalt
Naturturisme I/S har igangsat og udviklet  projektet ”Lejrskole i Det Sydfynske Øhav”, et koncept, der tager udgangspunkt i at samle områdets unikke  kvaliteter og aktiviteter inden for natur, kultur og friluftsliv samt at øge samarbejdet mellem Øhavets lejrskoleudbydere. Lejrskoleportalen giver læreren en stor hånd med at sammensætte en involverende, fællesskabsbaseret og fagligt velfunderet pakke af lejrskoleaktiviteter samt med den praktiske planlægning af et kommende lejrskoleophold.

Baggrund og formål
Det Sydfynske Øhav råder over en lang række af professionelle formidlingsaktører og overnatningsvirksomheder med stor erfaring i at omsætte Øhavets stedbundne værdier til involverende, aktiverende og lærerige  oplevelser for bl.a. skolebørn. Sammen med en central geografisk beliggenhed i Danmark betyder det, at Det Sydfynske Øhav har et kæmpe, og i høj grad uudnyttet, potentiale, som lejrskoledestination.
Målet er at styrke lejrskoleturismen og skabe nye ambassadører for Det Sydfynske Øhav samt udvide sæsonen for de involverede aktører.

Muligheder og fordele
Projektet fremhæver Det Sydfynske Øhav som landets foretrukne lejrskoledestination.
I kraft af projektet er der blevet udviklet en ny standard for lejrskoleaktiviteter og booking af lejrskoler, og der er en tydelig aktivitet på portalen, hvor mange lejrskoleophold er blevet booket. 
Konkrete resultater har også materialiseret sig i form af koncept- og produktudvikling, netværksopbygning og udvikling af forretningsmodel. Desuden sikrer Lejrskoleportalen faglighed og tilgængelighed.

Samarbejdspartnere 
Projektet er overdraget til de involverede aktørere og drives nu videre i et samarbejde mellem Naturturisme I/S og  aktørerne.
Naturturisme I/S varetager markedsføringen af lejrskolekonceptet med udgangspunkt i lejrskoleportalen.dk og Facebook samt det fælles sekretariat, og lejrskoleaktørerne varetager selv den endelige gennemførelse af bookninger samt egen markedsføring.

 

Projektansvarlig hos Naturturisme I/S:
projektleder Søren Lisby, soren.lisby@svendborg.dk og                                                                      projektmedarbejder Karina Bjerg, karina.bjerg@svendborg.dk 

Faktaboks


Skovsgaard Gods. (Foto: MP)

Lejrskoleportalen.dk

Projektsum: (fase 1 '09-'12)1.550.000 dkr.
                             (fase 2 ´13-'15) 410.000 dkr.

Projektet er støttet af:


Kort