Naturturisme
DK EN

Det vil vi - Kvalitet i oplevelserne

Naturturisme I/S vil i samarbejde med relevante parter udvikle oplevelser og aktiviteter til lokalbefolkningen og turister i Det Sydfynske Øhav.

Oplevelserne tager udgangspunkt i områdets store potentialer indenfor natur og kulturarv. Oplevelserne er aktive og med plads til fordybelse, leg og læring.

Det Sydfynske Øhavs unikke natur med store lavvandede områder, småøer og en varieret kystlinie giver mulighed for et mangeartet friluftsliv. Naturturisme I/S har udviklet en friluftsstrategi for Det Sydfynske Øhav, som skal være med til at gøre Øhavet til Danmarks bedste område for maritimt friluftsliv, både for turister og lokale beboere.

Strategiens mål er at styrke friluftslivets muligheder i selve Øhavet – altså det friluftsliv, som knytter sig til vandet.
Vi fokuserer på seks forskellige former for friluftsliv, hvor Øhavet har særlige styrker og som kan skabe vækst i turismevirksomhederne: Havkajak, lystfiskeri, lystsejlads, undervandsaktiviteter, surfing og naturnydere ved kysten.

Fem indsatsområder

Naturturisme I/S arbejder mod målsætningen: at "Det Sydfynske Øhav er Danmarks bedste friluftsområde". At nå dertil kræver fokus på fem indsatsområder:

1. Sikre, at der er noget at opleve  |  Natur og kulturarv

Første skridt er at sikre, at der er noget at opleve. Det Sydfynske Øhav er et stykke enestående natur med et mangfoldigt dyre- og planteliv. Det rummer mange sjældne plantearter, og er yngleområde og opholdsplads for tusindvis af fugle. På land præges området af en spændende kulturhistorie, som fortælles af flotte naturområder, herregårde, landsbyer og købstæder.

Derfor arbejder Naturturisme I/S for at etablere og bevare natur- og kulturarv i Det Sydfynske Øhav, så der også fremover er noget at opleve, og derfor har vi på nuværende tidspunkt etableret blandt andet:

2. Tilgængeliggøre oplevelsen  |  Friluftsliv

Det Sydfynske Øhav byder på masser af natur og kultur, men mange steder er det ikke tilgængeligt. Det er derfor vigtigt at sikre adgang til oplevelser i området ved at etablere faciliteter og infrastruktur i forbindelse med natur- og kulturområderne, eksempelvis stisystemer, cykelruter, overnatningspladser og opholdspladser.

Som en del af friluftsstrategien har vi oprettet kystnære shelterpladser og opholdspladser på øerne -
19 Blå Støttepunkter i form af Øhavsshelters. Vores håb er, at der vil blive oprettet shelterpladser hele vejen rundt om Fyn.

3. Skabe historien om oplevelsen  |  Formidling

Formidling er essentielt for at skabe oplevelser på et internationalt højt kvalitetsniveau. For at sikre besøgende en helhedsoplevelse i Det Sydfynske Øhav, skal vi fortælle de gode historier. Informationerne skal formidles gennem hjemmesider, foldere, guidebøger, skiltning, udstillinger og events.

Vi udgiver to guidebøger til vandringer på Øhavsstien og en Havkajakguide 

Egebjerg Mølle, Øhavets Smakke- og Naturcentret og Søbygaard skal som formidlingscentre agere trædesten ud til lokalområdet, der formidler Det Sydfynske Øhavs spændende natur- og kulturhistorie.

4. Forretningsudvikling

Vi vil styrke turisterhvervets udviklingsmuligheder ved at bidrage til arbejdet med forretnings- og produktudvikling med henblik på turistaktørernes kommercialisering af produkter/pakker/tilbud knyttet til oplevelserne i det sydfynske område.

Forretningsudviklingen indgår på den måde som et element i vores projekter, for eksempel i Havnesamarbejdet og REACT.

Desuden arbejder vi på at gøre Det Sydfynske Øhav til paradis for lejrskoler. Lejrskoleportalen.dk gør det overskueligt både at booke og gennemføre et lejrskoleophold i Det Sydfynske Øhav, og vores mål er, at alle børn og unge i Danmark skal på lejrskoleophold i Det Sydfynske Øhav.

5. Branding af  Det Sydfynske Øhav  

Det Sydfynske Øhav er et brand, som Naturturisme I/S arbejder på at profilere gennem vores arbejde med projekter og i tæt samarbejde med alle vores samarbejdspartnere. "Det Sydfynske Øhav - Danmarks bedste maritime friluftsområde".

Naturturisme I/S er ikke en markedsføringsorganisation. De lokale og tværkommunale turistorganisationer varetager den primære markedsføring af Det Sydfynske Øhav, og Naturturisme I/S har et tæt samarbejde med disse aktører samt med Udvikling Fyn, som er en aktiv spiller i vores projekter. Vi understøtter den blandt andet gennem vores Øhavskort.

Med de fem fokusområder arbejder vi med en helhedsorienteret strategi for en fremtidig udvikling af Det Sydfynske Øhav som eftertragtet bopæl og turistattraktion.

Læs mere

Kort