Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

Udvikling af Geopark Det Sydfynske Øhav

Geopark Det Sydfynske Øhav vil i samarbejde med relevante parter udvikle oplevelser og aktiviteter for lokalbefolkningen og besøgende i Det Sydfynske Øhav.

Oplevelserne tager udgangspunkt i områdets store potentialer inden for natur og kulturarv. Oplevelserne er aktive og med plads til fordybelse, leg og læring.

Det Sydfynske Øhavs unikke natur med store lavvandede områder, småøer og en varieret kystlinie giver mulighed for et mangeartet friluftsliv. 

I begyndelsen af 2020 vil du kunne læse mere om vores vision, mission og nye fokusområder i Geopark Det Sydfynske Øhav her på siden.

 


Fotograf: Kasper Andersen

Kort