Logo Geopark Det Sydfynske Øhav
DK EN

Strategier

For at sikre en sammenhængende, målrettet og ejer-forankret indsats for Det Sydfynske Øhav, er der vedtaget strategier for de prioriterede indsatsområder: 


Foreløbig er der udarbejdet en frilufts- og formidlingstrategi for Det Sydfynske Øhav.

Under menupunktet "Det vil vi" kan du læse mere om de prioriterede indsatsområder i Naturturisme I/S.

Friluftsstrategi for Det Sydfynske Øhav, 2012 til 2016
Med denne strategi ønsker Naturturisme I/S at styrke friluftslivets muligheder i selve øhavet – altså det friluftsliv som knytter sig til vandet. Vi vil fokusere på 6 forskellige former for friluftsliv, hvor området har særlige styrker, som er:
1. Havkajak
2. Lystfiskeri
3. Lystsejlads
4. Undervandsaktiviteter
5. Surfing
6. Ved kysten - naturnydere

Som supplement til de to strategier har bestyrelsen godkendt, at rammerne for Naturturisme I/S’ arbejde udvikles til også at omfatte eksempelvis:

  • Udvikling af high-end MTB-spor
  • Kvalitetsudvikling af Øhavsstien
  • Udvikling af cykelturismen

Vi ønsker med denne strategi også at fokusere på det moderne friluftsliv, og vi griber nogle af tidens tendenser inden for friluftslivsaktiviteter, som er under vækst, selvom de endnu kun er for de få og mere ”hardcore” udøvere.

Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav
Fortællingen om Det Sydfynske Øhavs natur og kulturarv er på trods af sin værdi en relativ velbevaret hemmelighed for almenheden. At tilegne sig denne viden kræver stor indsigt og læselyst i fagbøger og udpluk på diverse medier.

Formidlingen om Det Sydfynske Øhavs natur og kulturhistorie er overordnet set spredt fægtning og mangler at blive gjort tilgængelig og interessant for den brede befolkning.

Vi arbejder med at formidle områdets åbenlyse skønhed – det særlige ved Det Sydfynske Øhav.
Vi graver de største og væsentligste skatte op.
Vi skal gøre lokalbefolkningen stolte og turisterne interesserede – det kalder på nye måder at formidle på samt modet til at prioritere og samarbejde.

Denne strategi for formidlingen af Det Sydfynske Øhav tjener følgende formål:

  • Som igangsætter og overordnet ledestjerne for samarbejdet mellem områdets mange formidlingsaktører, herunder de fire sydfynske kommuner.
  • Katalysator for konkrete handlinger.
  • Tiltrække investeringer fra eksterne fonde og puljer til projekter hos den enkelte formidlingsaktør.
  • Som understøttelse for Friluftsstrategiens udvikling af friluftsliv og friluftsaktiviteter. Friluftsliv og formidling går hånd i hånd.

 

Der arbejdes i øjeblikket på nye strategier for Naturturisme I/S.

Læs mere


Havkajak i Det Sydfynske Øhav (Foto: Kasper Andersen)

Hent friluftsstrategi

Hent formidlingsstrategi

Kort