Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

Øhavsshelters

Smukke og funktionelle faciliteter - 19 Blå Støttepunkter

 

Kort fortalt 
Naturturisme I/S har udviklet et moderne og arkitektonisk nyskabende støttepunktskoncept: Øhavsshelters. I samarbejde med lokale lodsejere er der på 19 kystnære og naturskønne lokaliteter i Det Sydfynske Øhav anlagt forskellige typer af overnatningsshelters, madpakkehuse, toiletter og kajakhuse. Faciliteterne er designet i samarbejde med friluftsfolk - for friluftsfolk - og skal fungere som støttepunkter for maritime friluftsoplevelser. Øhavsshelters er tilpasset den lokale natur og placeret på både private og offentlige arealer. 

Baggrund og formål
Øhavsshelters er skabt med det formål at støtte op om de unikke, rekreative muligheder, som Det Sydfynske Øhav byder på for lokalbefolkningerne og turister. Et centralt udgangspunkt for projektet har været, at friluftslivets glæder kan og skal opleves hele året. Derfor er Øhavsshelters designet, så de også er i stand til at yde ly og læ i ydersæsonerne. Støttepunkterne er placeret tæt på kysten og understøtter derfor bl.a. også de maritime friluftsaktiviteter. På intet tidspunkt er der blevet gået på kompromis med naturhensyn eller æstetik, funktionalitet og kvalitet i materialevalg og design.  

Muligheder og fordele
Øhavsshelters giver mulighed for at udvide outdoorsæsonen, til fordel for gæster og de sydfynske aktører, der tilbyder kystnære outdoor produkter. Projektet har sat nye standarder for, hvad friluftsfaciliteter skal kunne, og hvordan de bør se ud, og Øhavsshelters har vækket en enorm interesse i friluftsmiljøet i både ind- og udland. For eksempel bragte The Guardian en flot artikel om de nye state-of-the-art shelters i 2015.

Samarbejdspartnere
De nye opholdsrum og sheltre er udviklet i samarbejde med lokale friluftsfolk, Lokale- og Anlægsfonden og de fire sydfynske kommuner, og de første skitser blev udført af Praksis Arkitekter. Den endelige projektering blev udført af LUMO Arkitekter.

Sheltrene på privat jord drives af lodsejerne. Booking af Øhavssheltre administreres af Trente Mølle.

Book En Shelter

Outdoor Guide 

Projektansvarlig hos Naturturisme I/S:
Kewin Friis Kamelarczyk, kewin.kamelarczyk@svendborg.dk

Faktaboks

 Shelterplads på Skarø 

Find på kort

Projektsum: 6.800.000 dkr.

Projektet er støttet af:

    

Kort