Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

Egebjerg Mølle Naturrum

Udsigt til naturoplevelser

 

Kort fortalt
Den gamle Egebjerg Mølle blev i 2013 og 2014 omskabt til et moderne formidlingsrum for Øhavets naturhistorie og dets stedbundne oplevelser. Over seks etager, fra vognport til mølletoppens spektakulære glasprisme, får besøgende viden om, hvordan istiden formede landskabet og naturen og bliver inspireret til at gå på opdagelse i området. Naturturisme I/S og Egebjerg Møllelaug var hovedkræfterne bag projektet.

Baggrund og formål
Naturrummet er den første af sin art på Fyn og indgår som en såkaldt Trædesten hvorfra besøgende guides videre til lokale oplevelsesområder. Naturrummet drives til daglig af den frivillige forening Egebjerg Møllelaug.

Muligheder og fordele
Møllen er placeret 110 meter over havets overflade. Fra toppen af landskabet og møllens flotte glasprisme får besøgende en uforglemmelig udsigt over Sydfyn og Øhavet. Møllen danner med sin historie en flot ramme om en alternativ formidling, der motiverer og engagerer de besøgende til at forstå og aktivt opleve områdets unikke istids- og kulturlandskab. På en af møllens etager viser ’Find Haletudsen’ børnefamilier vej til sjove aktiviteter i Egebjerg Bakker. Naturrummet indeholder desuden ’Skolernes Naturrum’ – med grejbank og undervisningsmateriale. Som led i projektet blev der etableret flere stier i Egebjerg Bakker og shelterplads.

Samarbejdspartnere
Egebjerg Mølle Naturrum er etableret i et samarbejde mellem Naturturisme I/S og Egebjerg Møllelaug og foreningens mange ildsjæle. En række andre aktører indgik desuden i arbejdet med at realisere projektet: Svendborg Museum, Øhavsmuseet, Naturstyrelsen, Svendborg Naturskole, Trente Mølle, Skovsgaard. Ikke mindst støttede lokale beboere i høj grad op om projektet.


Egebjerg Mølle Naturrum har vundet Svendborg Kommunes arkitekturpris i 2014 og RENOVER-prisens specialpris 2015. RENOVER-prisen uddeles af Realdania og Grundejernes Investeringsfond.

Projektansvarlige hos Naturturisme I/S:
Kewin Friis Kamelarczyk, kewin.kamelarczyk@svendborg.dk og
Søren Lisby, soren.lisby@svendborg.dk

 

Faktaboks


Egebjerg Mølle

Find på kort

Download flyer

Egebjerg Mølle

Projektsum: 3.700.000 dkr.

 Projektet er støttet af:

 

Kort