Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

Kaffepletter

På baggrund af brugerne af den 220 km. lange Øhavsstis tilbagemeldinger om et behov for flere opholdspladser, etablerede Naturturisme I/S 10 såkaldte ’Kaffepletter’. Der kan man slå sig ned med sin medbragte mad eller blot holde et hvil og samtidig finde information om lokalområdet og forslag til aktiviteter for de små.

Kaffepletterne var en del af en overordnet strategi om at videreudvikle Øhavsstien igennem blandt andet støttefaciliteter og nye stisløjfer.

De fleste af kaffepletterne er placeret på privatejet jord.

Samarbejdspartnere: Lokale lodsejere, Naturstyrelsen og lokale kommuner.

Faktaboks

Artikel om kaffepletter

Projekt afleveret i 2010

Projektsum: 200.000 dkr.

Projektet blev støttet af:
Grønne Partnerskaber under 

Kort