Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

Events

Naturturisme I/S har løbende udviklet og gennemført en række events, som har skabt synlighed omkring de enestående muligheder for friluftsliv i Det Sydfynske Øhav.
Det drejer sig blandt andet om:

 

Øhavets Dag

Øhavets Dag er én stor friluftsmesse, der fungerer som udstillingsvindue for de lokale foreninger, organisationer, virksomheder og andre, som har noget på hjertet inden for natur, miljø, kulturhistorie og fritidsliv.

Det sidste Øhavets Dag-arrangement i regi af Naturturisme I/S blev afholdt i 2011. Men der afholdes stadig lokale Øhavets Dag-arrangementer i Faaborg og ved Ristinge på Langeland.

 

Stiens Dag

Stiens Dag var en årlig motionsdag, der blev afholdt 4. juledag.  Arrangementet via aktiviteter på Øhavsstien satte fokus på foreninger, organisationer og institutioner på Sydfyn og Øerne, hvor arrangørerne kunne synliggøre de værdier og aktiviteter, de brændte og arbejdede for.

Sidste Stiens Dag-arrangementet blev afholdt i 2010.

 

Øhavsstien NON-Stop

Øhavsstien Non-Stop var en event over fire dage med en non-stop natur- & kulturformidling fra morgen til aften. Lokale og turister kunne stige af og på undervejs eller gå med hele vejen. Eventet understøttede Naturturisme I/S’s mål om, at Det Sydfynske Øhav er et sted, hvor der er plads til fordybelse og læring.

 Øhavsstien NON-stop blev sidste gang afholdt i 2009.

 

Samarbejdspartnere: Lokale foreninger, organisationer, kommuner, naturskoler m.fl.

Faktaboks


Øhavets Dag, Ballen.

Afviklet i perioden 2006-2011

Samlet projektsum: 800.000 dkr.

Øhavets Dag blev støttet af:

Kort