Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

Mindre projekter

Naturturisme I/S har igennem tiden også arbejdet med mindre projekter, som skulle styrke infrastrukturen, bevaringen og formidlingen bag tiltag som bevaring af Højmose ved Faaborg, forbedring af teltplads på Bjørnø, udgivelse af en ridestimanual samt meget mere:

Mindre infrastrukturprojekter:
- Forbedring af teltplads på Bjørnø
- Etablering af opholdsplads på Lyø

Mindre bevaringsprojekter:
- Bevaring af Højmose ved Faaborg
- Bevaring af jolleværft på Svendborg Havn

Mindre formidlingsprojekter:
- Udgivelse af Ridestimanualen
- Skiltning på havne på småøer
- Øbo-udstilling
- Diverse foldere

Faktaboks


Skiltning på Bjørnø

Ridestimanualen

Samlet projektsum: 1.2 mio. dkr.

Projekterne blev støttet af:

Kort