Naturturisme

Secretariat

To maintain the development, the coordination and the operation of the partnership’s activities, a secretariat consisting of a director and a number of employees has been established.

Torbjørn Tarp

Torbjørn Tarp | Manager
+45 21 72 82 95
torbjorn.tarp@svendborg.dk

Søren Lisby | Project Manager
45 62 23 30 46
soren.lisby@svendborg.dk

Kewin Friis Kamelarczyk | Project Manager
+45 23 49 43 30
kewin.kamelarczyk@svendborg.dk

                  

Dorthe Møller-Andersen | Projektleder                    +45 24 89 48 34

dorthe.moller-andersen@svendborg.dk

Ansvarsområder: Geopark Det Sydfynske Øhav

 Karina Bjerg  Projektmedarbejder                                    + 45 30 43 29 35                 karina.bjerg@svendborg.dk

Ansvarsområder: Websites, App, administration og regnskab.

                               

Solveig Marie Ydegaard  Projektkonsulent
solveig.marie.ydegaard@svendborg.dk

Igangværende  ansvarsområder: Havneprojektet og Geopark Det Sydfynske Øhav.

 

 

Kort