Logo Geopark Det Sydfynske Øhav

Nedenfor følger kortet over selve undersøgelsesområdet. Der er tale om en overordnet afgrænsning som ikke er på ejendomsniveau, da dette ikke er relevant eller muligt på nuværende tidspunkt. Læs mere om dette her.

Det valgte undersøgelsesområde opfylder følgende :

- Forslaget sikrer den ønskede sammenhæng i undersøgelsesområdet

- Det sikre et mindre og afgrænset undersøgelsesområde i forhold til at medtage hele Sdfyn inkl. øer.

- Forslaget omfatter de natur- og kulturværdier der giver området national og/eller international værdi.

- Grænserne følger som udgangspunkt de grænser for Natura 2000 områder, for særlige landskabelige beskyttelsesområder, for særlige biologiske interesseområder og vandskellet der fremgår af Regionplanen.

- De større byer i området indgår ikke, da større byer normalt ikke indgår i de andre danske nationalparker.

- Ærøskøbing er taget med, da byen har en særlig kulturhistorisk værdi. Byen arbejder således på at komme med på UNESCOs liste over Verdensarv. Tilsvarende indgår Ebeltoft i nationalparken ved Mols.

Klik på kortet for at se et større kort.

kort over undersøgelsesområdet

Kort